Całkowita wartość projektu : 47 403 459,81 zł zł, w tym:
Planowane dofinansowanie - 90% - 42 436 732,33 zł
Nr Projektu RPWM.07.01.00-28-0001/19Uczestnicy Projektu

BENIFICJENT


Województwo Warmińsko-Mazurskie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH


Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieWYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.;
ul. Zabytkowa 2; 80-253 Gdańsk

INŻYNIER KONTRAKTU


P.H.U. BAUMARK
ul. Świętojańska 106, 07-202 WyszkówWYKONAWCA NADZORU AUTORSKIEGO


PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Marcin Dudek, ul. Miłosza 17 , 80-126 Gdańsk