Kontakt

Kontakt:

Inżynier Kontraktu:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Mickiewicza 3
14-530 Frombork
tel: 513 155 790 - Inżynier Rezydent
tel: 517 520 034 - Biuro
frombork504_2@wp.pl


Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o.
Biuro budowy:
ul. Jagiełły 32
14-500 Braniewo
tel: 695 020 812 - Kierownik Budowy
tel: 532 726 119 - Kierownik Robót (tel. dyżurny)
jerzy.grygoruk@strabag.com


Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
http://www.zdw.olsztyn.pl/